Zeer geachte collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Een nieuw jaar, een nieuw geluid: in de redactie vindt een mutatie plaats. Collega Koehler komt de gelederen versterken. U weet wel, de auctor intellectualis van het eeuwgeschenk, het 'eponymenboek'. In de vorige 'Neuroloog' hebt u hiervan al een smaakmakend voorproefje gekregen. Ondergetekende verlaat met spijt de redactie. Afscheid nemen biedt wel de mogelijkheid voor een terugblik. Met dankbaarheid jegens onze leden die telkenmale zo positief hebben gereageerd wanneer zij tijdens hun drukke werkzaamheden werden benaderd om medewerking te verlenen aan een interview. En met appreciatie voor de plezierige samenwerking met de professionals van Syn-thesis die ik als zeer leerzaam heb beschouwd. Ik weet zeker dat Peter Koehler met veel verve en plezier zijn taak in de redactie zal vervullen.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?