Promotie mevrouw J.E.C. Bromberg

Screening familieleden zinvol bij subarachnoïdale bloeding

  • 2 min.
  • Promotie

Bij zes tot negen procent van de patiënten met een subarachnoïdale bloeding (SAB) is sprake van een familiair voorkomende aandoening. De bloeding treedt dan op jongere leeftijd op en het beloop is vaker ongunstig. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van neurologe mevrouw J.E.C. Bromberg. Zij pleit voor alertheid op familiair voorkomen bij een SAB.

Er wordt hier in Utrecht veel onderzoek gedaan naar cerebrovasculaire aandoeningen. De subarachnoïdale bloeding is daarbij een belangrijk aandachtspunt', vertelt Bromberg. Zij verrichtte haar promotieonderzoek grotendeels tijdens haar opleiding tot neuroloog. Thans is zij verbonden aan de Utrechtse vakgroep en afdeling Neurologie, en gaat zij zich verder specialiseren in de neuro-oncologie. 'Een heel andere richting, waar nu nieuwe mogelijkheden ontstaan voor behandeling en patiëntgebonden onderzoek', zegt zij hierover. Het onderzoe

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?