Zeer geachte collega,

  • 1 min.
  • Voorwoord

In het eerste nummer van de Neuroloog in 1996 treft u weer de inmiddels min of meer vertrouwde bijdragen aan: een trial, een proefschrift, een bijzondere wetenschappelijke ontwikkeling, een organisatie waarmee neurologen veel contact hebben, een interview met iemand die komt of gaat.

De Neuroloog- een nieuw jaar, een nieuw geluid?
Waarschijnlijk niet dus, tenzij u daarvoor suggesties heeft.

Een zo'n suggestie is recent aan ons doorgegeven: het in ieder nummer aan bod laten komen van een patiëntenvereniging. Vertegenwoordigers van de grotere patiëntenverenigingen zullen in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven wat zij doen voor hun leden, in hoeverre naar hun mening neurologen hier al dan niet adequaat op inspelen en in hoeverre er misschien ziekte-specifieke problemen in de patiënt-neuroloog relatie worden ervaren.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?