Zeer geachte collega,

  • 1 min.
  • Voorwoord

In de editorial van het vorige nummer van 'De Neuroloog' kwam reeds het imago van de medische specialist, zoals dat af te leiden valt uit diverse publicaties, aan de orde. Terwijl in de vele TV-programma's bij voortzetting van de thans ingezette trend zal over enige tijd een deel van de medische specialisatie geheel van achter de buis kunnen worden gevolgd- individuele specialisten dikwijls als helden worden toegejuicht en als goden vereerd, worden zij als groep in de kranten vaak minder gunstig afgeschilderd.

In het thans voor u liggende nummer zult u onder meer een samenvatting aantreffen van een Gezondheidsenquête van het CBS waaruit blijkt dat de tevredenheid over de neuroloog, vooral waar het de verstrekte voorlichting en informatie aan patiënten betreft, minder goed is dan bij andere specialisten. Alhoewel men diverse verklaringen naar voren kan brengen, zoals het feit dat neurologen wel

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?