De precieze werking van stereotactische radiochirurgie

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Stereotactische radiochirurgie is een behandelingsvorm, die de laatste jaren internationaal een grote vlucht heeft genomen. Ook in Nederland wordt het steeds meer toegepast. Vooralsnog op één lokatie. De resultaten zijn zonder meer veelbelovend, meent neurochirurg John G. Wolbers.

John Wolbers introduceerde de stereotactische radiochirurgie begin jaren negentig in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. De hele wikkeling heeft steeds in nauwe samenspraak en samenwerking met de afdelingen radiotherapie en neuroradiologie plaatsgevonden. Het gaat bij de stereotactische radiochirurgie om een typisch multi-disciplinaire behandeling.
Wolbers: 'Kenmerkend van deze behandeling is de stereotactische precisie waarmee het te behandelen gebied wordt gelokaliseerd en de bestraling wordt uitgevoerd. Bij radiochirurgie wordt met behulp van een driedimensionaal apparaat, dat aan de schedel wordt

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?