Promotie G.J.M. Walstra

Klinisch onderzoek hoeksteen diagnostiek bij dementie

  • 2 min.
  • Promotie

In de vergrijzende samenleving die Nederland kenmerkt, zal dementie een steeds prominentere plaats innemen. De voorspellingen zijn dat de jaarlijkse kosten voor dementie in het jaar 2000 zo'n 3,25 miljard gulden bedragen. G.J.M. Walstra, staflid van de afdeling Neurologie van het AMC, onderzocht - na grondig klinisch onderzoek- de meerwaarde van aanvullend onderzoek voor de diagnose, behandeling en therapeutische uitkomst. Hij kwam onder andere tot de conclu sie dat bloedonderzoek bij alle demente pati├źnten als routine dient te worden uitgevoerd. Ander aanvullend onderzoek kan op indicatie worden verricht, althans in de beschreven setting. Concluderend zegt Walstra: 'Klinisch onderzoek is de hoeksteen van diagnostiek bij dementie.'

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?