De Stichting Afasie Nederland en de Afasie Vereniging Nederland

Onwetendheid is nog altijd het thema dat overheerst

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

'Wat kapot is, is kapot,' denken veel artsen over hersenletseL Maar dat motto is allang door de feiten achterhaalt. De Afasie Stichting en Vereniging scanderen een nieuwe leuze: 'Eruit halen wat erin zit!'
Dat kan door snelle diagnose en behandeling in een multi-disciplinair team.

De Stichting Afasie Nederland (SAN) wil de zorg voor afasiepatiënten verbeteren. Dat doet ze door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en behandelingsmogelijkheden te bevorderen. De stichting is in 1969 opgericht door logopedisten die vonden dat er in hun beroepsgroep te weinig aandacht was voor de taalstoornis.
Al snel klopten ook patiënten en hun familieleden met vragen bij de SAN aan. Voor hen werd in 1977 de Afasie Vereniging Nederland (AVN) in het leven geroepen. De patiëntenvereniging geeft voorlichting aan patiënten, familieleden, vrijwilligers, professionals en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?