Zeer geachte collega,

  • 1 min.
  • Voorwoord

Een 'editorial' onder het thema kort maar krachtig .

Zo ongeveer tegelijkertijd met het uitkomen van dit nummer van De Neuroloog za l namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie uw medewerking worden gevraagd voor deelname aan zeker één en misschien zelfs twee enquêtes.

De eerste enquête die u zeker zult ontvangen is er een van het Nederlands Inst ituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en heeft tot doel te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de toekomstige behoefte aan neurologen. Op grond hiervan kunnen dan beslissingen worden genomen over eventuele aanpassing van de opleidingscapaciteit voor neurologen en klinisch neurofysiologen.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?