Zeer geachte collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Storingen in de beweging van de mens leiden tot grote problemen in het dagelijkse leven. In dit nummer van De Neuroloog wordt aandacht besteed aan het bewegen en de storingen daarin. Nu kan beweging door zeer veel aandoeningen van het eerste en tweede motorneuron worden gestoord, maar eigenlijk is er nooit discussie over wat onder de bewegingsstoornissen verstaan moet worden. Soms worden de bewegingsstoornissen, de extrapiramidale stoornissen wel de kern van de neurologie genoemd. Deze bewering is voor discussie vatbaar, maar heeft een grond van waarheid in zich. Ontwikkelingen hebben zich voorgedaan op het gehele terrein van basaal onderzoek, patiëntgebonden onderzoek en naar de zorg voor de patiënt met een bewegingsstoornis. Het vinden van genlocalisaties bij de ziekte van Huntington en verschillende hereditaire ataxieën heeft enerzijds de patiëntenzorg sterk bei'nvloed, anderzijds ingangen gegeven om

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?