Zeer geachte Collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Ons vakgebied maakt wetenschappelijk gezien de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. De wetenschappelijke vereniging kan hierbij natuurlijk niet achterblijven. Activiteiten op diverse gebieden zijn sterk toegenomen en zullen de komende periode nog verder toenemen. Denk hierbij met name aan aspecten van kwaliteitsbevordering zoals nascholing, accreditatie, toetsing, visitatie van niet-opleidingsafdelingen en richtlijnontwikkeling. Dit is van belang om alle veranderingen binnen ons vakgebied bij te houden, bovendien zal de herregistratie van u als neuroloog hier binnenkort mede van afhangen.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?