Veranderingen in de WOD

Orgaandonatie in de praktijk

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Sinds 1 maart 1998 is de Wet op de Orgaandonatie (WOD) van kracht. De wet voorziet in de registratie van potentiële orgaandonoren. Artsen kunnen het donorregister, dat momenteel wordt aangelegd, vanaf 1 september raadplegen. De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor specialisten. Zo is het de bedoeling dat de gesprekken met nabestaanden minder moeizaam zullen verlopen, omdat er geen twijfel meer bestaat over de wens van de overledene.

Het zal niemand zijn ontgaan: alle burgers van achttien jaar en ouder hebben een formulier van het ministerie van VWS in de bus gekregen. Daarin kunnen drie opties worden aangekruist: wel organen afstaan, geen organen afstaan, of de beslissing overlaten aan nabestaanden of andere wettelijke vertegenwoordigers. De gemaakte keuze wordt geregistreerd in het centrale donorarchief in Kerkrade.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?