Het multidisciplinair pijnteam

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

Wat is de rol van de neuroloog in een multidisciplinair pijnteam, mede gezien zijn rol bij de therapie en/of als coördinator?

J.A.L. Vanneste, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam

De rol van de neuroloog begint vanzelfsprekend met het vaststellen van de oorzaak en het type pijn, zeker wanneer er aanwijzingen zijn dat sprake is van neurogene pijn. In principe probeert de neuroloog zijn patiënten met neurogene pijn eerst zèlf te behandelen. Dit gaat echter niet altijd even systematisch: het opbouwschema is soms te snel, de pijnmedicatie wordt niet hoog genoeg gedoseerd, en de voorlichting over de bijwerkingen is soms summier. Hierdoor wordt een aantal patiënten te snel op de (zeer) lange wachtlijst van het locale multidisciplinaire pijnteam geplaatst. Een bijkomend probleem is dat de vaak tijdrovende medicamenteuze therapie van chro

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?