Zeer geachte Collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

"But pain is perfect misery, the worst
Of evils, and excessive, overturns
All patience."

John Milton, Paradise Lost, VI, 462

Voor u ligt het themanummer over Pijn. Ofschoon collega Vecht, die dit themanummer voor u samenstelde, zich wilde beperken tot de hedendaagse beleving, diagnostiek en behandeling van pijn, krijg ik door middel van dit editorial toch nog kort de gelegenheid enkele andere aspecten van het fenomeen pijn te belichten. Bekijken we namelijk de geschiedenis ervan, dan blijkt dat de beleving van en de houding tegenover het fenomeen in de loop van de eeuwen is veranderd. De psycholoog Buytendijk stelde in de jaren '40, dat het vraagstuk pijn in de moderne maatschappij vrijwel volledig beperkt is tot de bestrijding ervan, terwijl de pijnbeleving zelf ook studieobject diende te zijn. De moderne mens, aldus Buytendijk, verzet z

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?