De Commissie Regulering Opleidingsplaatsen Neurologie

Interne discussie gewenst over inhoud van werk

  • 4 min.
  • Vereniging

Dit derde artikel in de reeks over de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gaat over de Commissie Regulering Opleidingsplaatsen Neurologie (CRON). Mede op instigatie van de CRON verscheen onlangs de behoefteraming van neurologen en klinisch neurofysiologen. 'Het lijkt reëel om uit te gaan van een hoger aantal neurologen en neurofysiologen dan we nu opleiden.'

Zorg omtrent vraag en aanbod in de komende jaren was voor de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN) en de Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (VKNF) reden een onderzoek te entameren. De toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de vraag doen toenemen - de neurologie is immers een vergrijzinggevoelig specialisme. Daarnaast speelt de wens om te komen tot arbeidsnormalisering, vervroegde pensionering, de feminisering van het beroep met daaraan gekoppeld een toename van het werken in deeltijd ook e

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?