De wetenschappelijke verenigingen samen machtiger dan ieder voor zich

Raad voor Wetenschap Opleiding en Kwaliteit

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

De Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit is een van de organen van de Orde van Medisch Specialisten. In deze Raad, die als het ware een voortzetting is van het Convent van Wetenschappelijke Verenigingen, hebben de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medische specialismen zitting. De voorzitter van deze Raad is een oud-voorzitter van één van de wetenschappelijke verenigingen, die qualitate qua zitting heeft in het Bestuur van de Orde van Medisch Specialisten.

De Raad heeft tot taak het initiëren, stimuleren, coördineren, scheppen van voorwaarden, ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten op het gebied van wetenschap(sbeleid), opleiding en kwaliteit van de medisch specialisten. Dit alles in samenspraak en samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van de erkende medische specialismen. De Raad stimuleert onderlinge informatie-uitw

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?