Zeer geachte Collega,

  • 3 min.
  • Voorwoord

Recent werd tijdens de extraledenvergadering van de Vereniging een aantal belangrijke zaken besproken, zoals het Normenrapport, dat unaniem werd aangenomen, de ontwikkelingen met betrekking tot de Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC's) ten behoeve van de producttypering en ten slotte het NIVEL-rapport. Tijdens de discussie over het NIVEL-rapport kwam de tijdsduur die een neuroloog aan de patiënt besteedt ter sprake. Men constateerde onder meer het feit, dat vermoedelijk door velen uwer reeds is waargenomen, dat het gesprek met de patiënt en diens familie de laatste jaren steeds meer tijd is gaan vereisen. Natuurlijk was de neurologie altijd al een vak waarbij de anamnese het voornaamste onderdeel van de diagnostiek vormde. Mede hierom is het belangrijk om door middel van de DBC's inzicht te geven in wat wij doen. Daarnaast wordt echter de uitleg aan de patiënt, terecht, steeds tijdrovender. Men kan zich i

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?