Hersenstichting als intermediair tussen wetenschap en samenleving

Jubilerende Hersenstichting doorbreekt taboes

  • 8 min.
  • Beroepsuitoefening

Van 28 maart tot en met 3 april organiseert de Hersenstichting Nederland de zevende nationale hersenweek. De Stichting bestaat dan tevens tien jaar en dat is een stuk korter dan bijvoorbeeld de Hart- of de Nierstichting. Vanwaar die relatief late oprichting, wat waren destijds de doelen en hoe is de huidige stand van zaken?

‘U moet weten dat zo'n 35 procent van alle ziektekosten naar hersenziekten gaat, dat is uiteraard inclusief de psychiatrische aandoeningen. Het zijn ziekten die je vaak jong krijgt en die meestal chronisch en langdurig zijn. Dat laatste hangt natuurlijk samen met het veelal ontbreken van goede therapieën, de problemen van het hersenonderzoek zijn legio. Wel nemen de weten­ schappelijke kennis en het bewustzijn van het publiek op het terrein van de hersenaandoeningen de laatste jaren sterk toe, mede dankzij het werk van onze stichting.'&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?