Promotie J.B.H. Hochstenbach

Cognitief herstel na CVA is beperkt

  • 2 min.
  • Wetenschap

Het merendeel van de CVA-patiënten kampt met een vertraging in het denken. Het herstel van deze en diverse andere cognitieve functies valt tegen, waarbij partners het functioneren anders inschatten dan de patiënten zelf.

‘Het was wel bekend dat CVA­ patiënten een verslechterde cognitieve functie kunnen hebben, maar er was nog nooit onderzocht in welke mate dat het geval is', vertelt J.B.H. Hochstenbach. Zij beschrijft de resultaten van neuropsychologisch onderzoek bij CVA-patiënten in haar proefschrift The cognitive, emotional, and beha­ vioural consequences of stroke. Haar onderzoek geeft een beeld van de gemiddelde CVA­-patiënt. Als de cognitieve prestatie van een CVA-patiënt lager was dan de vijftiende percentiel van een controlegroep werd die als afwijkend gekwalificeerd. Maar liefst 70 pro­cent van de CVA-patiënten verwerkt informatie langzaam.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?