Congress on Mental Dysfunction in Parkinsons’s Disease

De ziekte van Parkinson is meer dan een motorische aandoening

  • 8 min.
  • Verslag

Het Second International Congress on Mental Dysfunction in Parkinsons's Disease bracht eind oktober in Amsterdam een gemêleerd gezelschap van neurologen, psychiaters, neuropsychologen en klinisch geriaters op de been om van gedachten te wisselen over de psychische aspecten van de ziekte van Parkinson. 'Leerzaam, boeiend, en een groot 'wij-gevoel', oordeelden na afloop zowel organisatoren als deelnemers.

‘Waar maak je mee dat bijna alle deelnemers aanwezig blijven bij alle voordrachten van een congres, zelfs al duurt de laatste sessie tot acht uur 's avonds? Dat tekent het grote 'wij-gevoel' dat er heerste tijdens die drie dagen,' zegt de Amsterdamse neuroloog dr. E.C.M.J. Wotters, organisator en voorzitter van het congres, als hij de sfeer van het congres beschrijft. Wotters wordt hierin bijgevallen door deelneemster C.E.M. Benraad, klinisch geriater in het Psychologisch Centrum

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?