Promotie W.J.M. Scholte op Reimer

Draaglast partners CVA-patiënten moet afnemen

  • 2 min.
  • Wetenschap

In de loop van de jaren neemt de draaglast van partners die CVA-patiënten verzorgen eerder toe dan af. Om te beoordelen welke partners onder­steuning nodig hebben, moeten hulpverleners niet alleen afgaan op de hoeveelheid zorg die een partner levert, maar ook op de manier waarop de partner in het leven staat.

‘Het verraste mij dat kenmerken van de partner meer bepalend zijn voor de ervaren last dan de gezondheidsbeperkingen van de CVA-patiënt of dan de hoeveelheid zorg die een partner verleent', zegt Wilma Scholte op Reimer. Zij deed onderzoek naar de zorgbehoefte van CVA-patiënten en hun partners. Daarbij beperkte zij zich niet tot de acute fase, maar verzamelde ook cijfers over de gewoonlijk onderbelichte chronische fase. In haar onderzoek heeft zij 760 patiënten zo mogelijk tot vijf jaar na hun CVA gevolgd.
De resultaten staan in haar proefschrift&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?