Longitudinaal neuro-epidemiologisch onderzoek

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Longitudinale bevolkingsonderzoeken kunnen inzichten opleveren in de etiologie van neurologische ziekten. Neuro-epidemiologen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw samen met clinici en fundamentele neurowetenschappers bij het zoeken naar relevante risicofactoren en aanknopingspunten voor preventie en therapie. De epidemiologie levert daarbij vaak nieuwe mogelijkheden op voor verder mechanistisch onderzoek.

De Rotterdamse wijk Ommoord kan een belangrijke bijdrage leveren aan de geneeskunde. Hier wonen de 7983 mensen die in 1990 geïncludeerd werden in het ERGO-onderzoek (Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen). Regelmatige follow-up-onderzoeken bij deze groep 55-plussers (inmiddels 65-plussers) maken het mogelijk om risicofactoren te identificeren voor een aantal veel voorkomende aandoeningen. Naast hart- en vaatziekten, oogheelkundige problemen en aandoeningen van het

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?