Longitudinaal neuro-epidemiologisch onderzoek

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Longitudinale bevolkingsonderzoeken kunnen inzichten opleveren in de etiologie van neurologische ziekten. Neuro-epidemiologen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw samen met clinici en fundamentele neurowetenschappers bij het zoeken naar relevante risicofactoren en aanknopingspunten voor preventie en therapie. De epidemiologie levert daarbij vaak nieuwe mogelijkheden op voor verder mechanistisch onderzoek.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?