Zeer geachte collega,

  • Voorwoord

De uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie om mee te werken aan een themanummer Bewegingsstoornissen van het tijdschrift De Neuroloog, heb ik na enig aarzelen als een eervolle uitdaging aanvaard.
In samenwerking met het redactiesecretariaat is gekozen voor drie thema's. Het eerste thema betreft zeven onderwerpen die alle betrekking hebben op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewegingsstoornissen. Dit betreffen de etiologie van de ziekte van Parkinson, de neurogenetica, neuro-imaging, intrathecale baclofentherapie en chirurgische behandelingen van bewegingsstoornissen, de Parkinsonverpleegkundige en de Stichting TULP. Experts en directbetrokkenen uit den lande hebben hun medewerking hieraan verleend in de vorm van een interview.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?