De neuroloog en de farmaceutische industrie

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

De laatste maanden is de verhouding tussen de neuroloog en de farmaceutische industrie (FI) enkele malen aan de orde gekomen in De Neuroloog, hetzij in de vorm va n een ingezonden brief , hetzij in de rubriek waarin de mening van leden werd gevraagd.
Naar aanleiding hiervan is deze kwestie ook onderwerp van discussie geweest binnen het Bestuur. Wij vroegen ons af of het wenselijk en mogelijk is een soort fatsoensnorm of gedragsregel op te stellen. Wanneer men hierover genuanceerd nadenkt blijkt het niet zo gemakkelijk, aangezien vele factoren een rol spelen.
Enerzijds speelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Vereniging dient te nemen een rol, anderzijds de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid van de afzonderlijke leden. In dit spanningsveld zou men moeten bezien welke wenken men aan de leden zou kunnen geven. Het uitgangspunt dient het belang van de patiƫnt te zijn: kies de be

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?