Onderzoek als essentie van de neurologie

  • 7 min.
  • Vereniging

Eind vorig jaar benoemde het bestuur van de NVvN prof. dr. G.W. Bruyn tot erelid. In 1992 ging Bruyn met emeritaat en binnenkort legt hij ook het hoofdredacteurschap van CNN neer. Voldoende reden voor een gesprek over verleden, heden en toekomst. Van de ergernissen der bureaucratie tot de mens als biologische computer.

Als antwoord op de vraag naar gedurende mijn loopbaan persoon-. lijk ervaren veranderingen in de neurologie diene, dat deze slechts deels specifiek neurologisch waren, doch merendeels het gevolg van veranderingen in de geneeskunde te lande. De meeste waren weinig charmant, bevorderden een stevig cynisme en leidden tot het besluit van een ietwat voortijdig emeritaat. Het aantal vergaderingen dat q.q. bezocht moest worden groeide exponentieel: een viertal curriculumwijzigingen voor studenten in zeventien jaar tijds vergde in toto enige maanden; talloze commissies ontsproten aan de overleg- (zeg maar: prietpraat-) cultuur: protocolleringsvergaderingen, "divisie-", staf, wetenschaps-, jaarverslag-, verenigingsvergaderingen, kortom, dit alles ter detrimentie van de zaken waarvoor men is opgeleid en gespecialiseerd en waarvoor de belastingbetaler het salaris opbrengt. De bureaucratische wildgroei van manager

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?