Klinische toepassing van cellulaire neurowetenschappen

Van laboratorium tot ziekbed

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Sinds anderhalf jaar kent Nederland in de persoon van prof. dr. H.W.M. Steinbusch een hoogleraar Cellulaire neurowetenschappen. Vanuit zijn standplaats Maastricht, waar zijn leerstoel behoort tot de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie en zijn onderzoek valt onder het Instituut Hersenen en Gedrag, probeert Steinbusch meer inzicht te krijgen in de neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan neurologische processen en aandoeningen. Hij wil die kennis, waar mogelijk, meteen toepassen in de kliniek.

Hij heeft er destijds bewust op aangedrongen de sectie Cellulaire Neurowetenschappen te noemen, en niet bijvoorbeeld Moleculaire Neurowetenschappen, bekent Harry Steinbusch. 'Door te kiezen voor cellulaire neurowetenschappen heb ik geprobeerd aan te geven dat we niet alleen willen kijken naar het allerkleinste, het DNA, het enzym, maar vandaar uit weer naar boven gaan. D

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?