Aanpak wachtlijsten in de neurologische praktijk

  • 9 min.
  • Maatschappij

De aanpak van de wachtlijsten binnen de zorgsector is momenteel een 'hot topic'. Zo wil minister Borst van Volksgezondheid dat de streefnormen voor de curatieve zorg binnen een vastgesteld tijdspad realiseerbaar zijn, en die normen - indien nodig - bijstellen.
Hiervoor zal op termijn moeten worden geïnventariseerd welke knelpunten om een oplossing vragen, zodat de sector de streefnormen daadwerkelijk kan halen. Vooruitlopend op het verenigingssymposium Wachtlijsten in de neurologische praktijk, dat op 9 februari aanstaande plaatsvindt, legde de redactie van De Neuroloog collega's dr. R.B. van Leeuwen, prof. dr. J.H.J. Wokke en R.J.W. Witteveende volgende vraag voor.

Waar zitten de grootste bottlenecks met betrekking tot het ontstaan van wachtlijsten binnen de neurologische praktijk?

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?