Zeer geachte collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Voor u ligt het derde nummer van de Neuroloog in het jaar 2000 en zeer waarschijnlijk één van de laatste nummers in deze opmaak. Recent heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gekozen voor een nieuwe, iets kleuriger, vormgeving van dit blad. Deze nieuwe opmaak zal eind dit jaar of begin volgend jaar voor het eerst verschijnen. Daarnaast heeft namens de Vereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog (de VAAN) Danielle de Jong zitting genomen in de redactie. Wij menen op deze wijze ook de zienswijze, interesses en belangen van neurologen in opleiding beter tot hun recht te kunnen laten komen in De Neuroloog.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?