Landelijke enquête onder neurologische maatschappen

Pijnbehandeling nog steeds niet optimaal

  • 4 min.
  • Vereniging

Pijnbehandeling geniet onder neurologen de laatste jaren een toenemende belangstelling. Er bestaat een grote behoefte aan het verder ontwikkelen van pijnexpertise binnen de neurologische maatschappen. Dat blijkt uit een enquête die door de werkgroep Expertiseontwikkeling Pijn is gehouden onder alle maatschappen neurologie. Een overzicht van de resultaten en enkele ferme conclusies.

In 1994 is er een landelijke enquête over pijnbehandeling gehouden onder (vijfhonderd) individuele neurologen. De respons (132) was toen slechts 27 procent en kon derhalve niet als representatief worden beschouwd. Ook kon niet worden nagegaan of met betrekking tot de opgegeven pijnteams geen doublures bestonden. Overigens vond 80 procent van de respondenten wel dat adequate scholing ontbrak. In 1999 is een werkgroep Expertiseontwikkeling Pijn geformeerd, bestaande uit J.G. Koster (Leeuwarden), T.J. Tac

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?