Zeer geachte collega,

  • 1 min.
  • Voorwoord

Een kernwoord voor dit nummer van De Neuroloog zou 'communicatie' kunnen zijn, in al z'n aspecten. Zo komen er enkele niet-neurologen aan het woord, die - zonder uitzondering - wijzen op het grote belang van betere communicatie tussen hun vak en het onze.
'Het arbeidsverzuim zou kunnen afnemen wanneer neurologen vaker een bedrijfsarts raadplegen', luidt de kop boven het interview met dr. V.H. Hildebrandt. Ook het stuk over het Kenniscentrum AKB wijst op het belang van betere voorlichting, mogelijk zelfs om het aantal onterechte verwijzingen van eerste naar tweede lijn terug te dringen. Een recent voorbeeld van tekortschietende communicatie bleek uit de krantenberichten betreffende het bewaren van menselijke organen in Engeland. Waren de familieleden van de patiënten beter geïnformeerd, dan zou dit thema niet op deze wijze in het nieuws gekomen zijn. De wijze waarop de Nederlandse Vereniging voor Pat

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?