Clustering van DBC's met dezelfde medische achtergrond

  • 1 min.
  • Vereniging

In koploperziekenhuizen wordt gepoogd inzicht te verkrijgen in de activiteiten van onder andere neurologen. Op basis van de aldus verkregen data zullen zogenaamde clusters van DBC's samengesteld worden, die als een referentie kunnen dienen voor alle Nederlandse neurologen.

Sinds september 2000 registreren neurologen door het hele land, hetgeen een aantal DBC's oplevert. In een twintigtal zogenaamde koploper ziekenhuizen registreren sinds 1 januari 2001 alle specialismen, dus ook neurologen. In de betrokken ziekenhuizen worden de DBC's gekoppeld aan activiteiten die binnen het ziekenhuis vastgelegd worden in het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS). Bewerking van de geregistreerde DBC's, gekoppeld met eraan verbonden activiteiten, levert zogenaamde zorgprofielen op. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?