Geachte collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Dit nummer van De Neuroloog bevat enkele somber makende onderwerpen. Een aantal collega’s werd gevraagd naar hun mening over de recente premieverhoging van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het weemoedige commentaar van collega Kok en het treurigmakende, maar realistische relaas van collega Brouwers is velen van ons uit het hart gegrepen. We hebben een prachtig vak, maar op dit moment zijn de omstandigheden voor uitoefening ervan verre van ideaal.
Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens het recent gehouden symposium Wachtlijsten in de Neurologie , waarvan u een verslag vindt in dit nummer. Zowel in de eerste lijn als in de neurologische ziekenhuispraktijk wordt het werk zodanig gehinderd door wachtlijstperikelen dat er zeer veel onvrede heerst, en angst dat er slachtoffers zullen vallen. De op het symposium door de politiek aangedragen 'oplossingen' overtuigden slechts weinigen. Voorstellen om

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?