Zeer geachte collega,

  • 4 min.
  • Voorwoord

Het wordt weer lente. In de afgelopen maanden is er dan ook de nodige roering en commotie ontstaan rondom de gezondheidszorg in Nederland en het reilen en zeilen van de medisch specialisten daarin. De relatie met de farmaceutische industrie is onderwerp geweest van nogal wat discussie, zoals u in de media heeft kunnen lezen. Recent is vanuit de Orde het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijk standpunt van de medisch-specialistische wetenschappelijke verenigingen. In een eerste vergadering hierover hebben vertegenwoordigers van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie het in het vorige nummer van De Neuroloog geuite standpunt van de vereniging nog eens herhaald: geen principiƫle bezwaren tegen contacten met de farmaceutische industrie; kernwoorden blijven echter onafhankelijkheid en transparantie. Dit standpunt zal in de nabije toekomst nader uitgewerkt en naar voren gebracht

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?