De opleiding op de schop

  • 2 min.
  • Voorwoord

In dit nummer wordt aandacht besteed aan het recent gehouden symposium 'De AGIO van de toekomst'. Goed beschouwd is dit echter maar één aspect van 'de opleiding van de toekomst'. Want wat speelt er zoal? Op de eerste plaats natuurlijk de sombere kwantitatieve beschouwingen van het door minister Borst van Volksgezondheid ingestelde Capaciteitsorgaan. Het becijferde tekort aan artsen, en met name specialisten, in 2010 wordt alom als een groot gevaar voor de toekomstige kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland gezien. Verschillende neurologen worden reeds nu met deze ontwikkeling geconfronteerd in hun eigen maatschap. Volgens de berekeningen van het Capaciteitsorgaan zou de jaarlijkse instroom van assistenten neurologie fors omhoog moeten om de geanticipeerde tekorten op te vangen. Overigens is in deze berekeningen niet de reeds gerealiseerde uitbreiding van het aantal assistenten verdisconteerd. De ci

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?