Nieuwe hoop voor de DBC's

Systeem een flinke stap verder

  • 2 min.
  • Vereniging

De afgelopen maanden is de DBC-registratie uitgebreid naar alle ziekenhuizen in Nederland. Aan alle instellingen is gevraagd eind juli 2002 de eerste data van de registratie in te sturen, zodat een beeld ontstaat van de werkelijk gestarte registraties. Een volgende maal kan ik u hierover wellicht interessante informatie geven.

Eind mei en begin juni heeft op een aantal plaatsen de werklastmeting plaatsgevonden. De berichten hierover waren in het algemeen positief. De gegevens van deze registratie zullen berusten bij de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Nu het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (CTG) een advies heeft geformuleerd over het uurhonorarium voor vrijgevestigde specialisten, zal de OMS ongetwijfeld enige actie ondernemen richting de minister van Volksgezondheid. In het daaropvolgend overleg zal de werklastmeting zeker een belangrijke factor zijn.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?