Variatie in gencodering cytokine-eiwitten kan MS voorspellen

  • 3 min.
  • Wetenschap

Multipele sclerose (MS) wordt veroorzaakt door een samenspel van genetische invloeden en omgevingsfactoren. Een bescheiden maar aantoonbare rol bij het ontstaan van de aandoening spelen polymorfismen van genen die coderen voor cytokinen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van neuroloog dr. H.M. Schrijver. Ze beïnvloeden zowel de vatbaarheid als de klinische kenmerken.

Geschat wordt dat MS voor 30 tot 40 procent vanuit het DNA te verklaren valt. Concrete 'MS-genen' zijn vooralsnog niet gevonden. De resultaten beperken zich tot genetische polymorfismen die samenhangen met de vatbaarheid voor of de uitingsvorm van de ziekte. Het onderzoek naar dergelijke polymorfismen blijkt lastig reproduceerbaar. Ook Hans Schrijver, per 1 januari 2005 aangesteld als neuroloog in het Westfries Gasthuis in Hoorn, heeft daar teleurstellende ervaringen mee. Uitgangspunt van zijn promotieonderzoek aan

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?