Balans tussen mobiliteit en verkeersveiligheid

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Neuropsycholoogprof. dr. W.H. Brouwer is per 1 november 2003 bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskunde en neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welke plannen heeft de bijzonder hoogleraar en waarom is zo'n leerstoel nodig? Wiebo Brouwer: 'Kleine overzichtelijke rotondes kunnen gemakkelijker zijn dan complexe kruisingen.'

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is belast met de taak om de rijgeschiktheid van automobilisten te toetsen. Rijgeschiktheid is iets anders dan rijvaardigheid, benadrukt Wiebo Brouwer. 'Met rijvaardigheid bedoelen we hoe goed je hebt geleerd auto te rijden. Rijgeschiktheid duidt aan of je lichamelijk of geestelijk in staat bent rijvaardigheid te verwerven en toe te passen. We praten dan over de biologische constitutie van de automobilist.' &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?