Unieke stappen in migraine-onderzoek

Via biochemische routes naar een effectieve behandeling

  • 5 min.
  • Wetenschap

Met twee grote subsidies op zak zoekt prof. dr. M.D. Ferrari op Europees niveau naar migrainegenen. Doel: inzicht in de pathofysiologie van migraine, een diagnostische test en nieuwe profylactische medicijnen.

Michel Ferrari, hoogleraar Neurologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is 'zeer gelukkig' met de twee onderzoekssubsidies die hem onlangs zijn verleend. Ten eerste is er de Vici-subsidie van 1,25 miljoen euro, op persoonlijke titel toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast heeft de Europese Unie 3,5 miljoen euro toegezegd voor het Eurohead-onderzoek naar migraine. Als coördinator mag Ferrari dit bedrag verdelen over negen deelnemende onderzoeksinstellingen in zeven Europese landen.

Mechanismen ontrafelen&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?