Onbegrensde neurologie

  • 1 min.
  • Voorwoord

Neurologie was een overwegend beschouwend en nogal passief specialisme dat in de loop der jaren steeds actiever en dynamischer is geworden. We beschikken over steeds meer behandelmogelijkheden voor ernstige ziekten van het zenuwstelsel. Ten dele voeren we die nieuwe behandelingen zelf uit, zoals intraveneuze trombolyse bij een herseninfarct of gammaglobuline bij een patiënt met het syndroom van Guillain-Barré. Voor een ander deel worden die behandelingen uitgevoerd door onze collega-specialisten, zoals het coilen van een aneurysma of intra-arteriële trombolyse door de neuroradioloog. Maar deze laatste therapieën zouden net zo goed door een daartoe opgeleide neuroloog toegepast kunnen worden, zo bepleit collega Yvo Roos uit het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam in dit nummer van De Neuroloog. Kijk maar naar de cardiologen: van oudsher internisten die het vrijwel volledige arsenaal aan diagnostiek en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?