Invoering DBC-sytematiek: de stand van zaken

  • 3 min.
  • Column

Bij het naderen van de jaarwisseling lijkt een terugblik op het jaar 2005 wat betreft de DBC's zinvol. Alle mankementen uit het afgelopen jaar dienen in 2006 te worden opgelost omdat het moment dat we daadwerkelijk als specialist en ziekenhuis gaan declareren via DBC's met rasse schreden nadert.

Een jaar geleden werd de DBC-systematiek qua registratie in de volle omvang in alle ziekenhuizen geïmplementeerd. Er moest transparantie van de kosten komen, concurrentie op kwaliteit en een duidelijke prestatiebekostiging, zowel voor het ziekenhuis als voor medisch specialisten.De verwachtingen waren vaak te hoog gespannen, met name bij de overheid en sommige verzekeraars. De nadruk heeft het afgelopen jaar gelegen op een goede invoering van de systematiek, waarbij er vele lichte en ernstige kinderziektes boven water zijn gekomen. Via diverse artikelen is er veel kritiek geuit op de sys

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?