Richtlijn Polyneuropathie

Aandacht voor behandeling en diagnose

  • 3 min.
  • Richtlijn

Onlangs verscheen de Richtlijn Polyneuropathie voor neurologen en klinisch neurofysiologen. De richtlijn behelst niet zozeer de behandeling van polyneuropathie, als wel het op de juiste wijze diagnostiseren van de aandoening. Prof. dr. P.A. van Doorn, neuroloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en voorzitter van de werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld: 'Er wordt vaak met een schot hagel op een relatief eenvoudig probleem geschoten. Aan de andere kant worden behandelbare aandoeningen soms gemist.'

Pieter van Doorn zegt niet te weten hoe vaak bij polyneuropathie een diagnose wordt gemist. Van Doorn, naast neuroloog ook hoogleraar neuromusculaire ziekten: 'Daar is geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan er niets over zeggen. We hebben wel uitgerekend dat er ongeveer 100.000 tot 400.000 mensen in Nederland verschijnselen van neuropathie hebben. Dus de neuroloog komt er ge

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?