Digitale communicatie tussen arts en patiënt

Richtlijn biedt houvast voor online arts-patiëntcontact

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

Met de komst van digitale communicatiemiddelen is ook online contact tussen arts en patiënt een mogelijkheid geworden. In de praktijk blijkt hiervan in toenemende mate gebruik te worden gemaakt. De behoefte bij patiënten is duidelijk aanwezig. Een richtlijn voor dergelijke contacten bestond tot op heden nog niet. Die is er nu wel, al bestaat over de invulling ervan nog discussie.

Het is de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) geweest die een richtlijn heeft opgesteld die aangeeft onder welke voorwaarden verantwoorde online arts-patiëntcontacten kunnen plaatsvinden. Hierin worden onder meer de zorgvuldigheidseisen beschreven die aan dergelijke contacten kunnen worden gesteld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen contact waarbij een medisch advies gegeven wordt en contact waarbij de arts op basis van dat advies een medicatiebeleid in

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?