Bundeling erkenningseisen medisch specialisten

  • 2 min.
  • Opleiding

Het Kaderbesluit Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) is nu een jaar van kracht. Inmiddels zijn de eerste aanpassingen op deze wet in voorbereiding.

Met het CCMS, dat sinds 1 januari 2005 kracht van wet heeft, heeft de wetgever de opleidingseisen voor de verschillende medische specialismen vereenvoudigd en geharmoniseerd, zo zegt dr. C.W.G.M. Frenken, neuroloog en secretaris van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), de instantie die het Kaderbesluit uitvoert voor de wet. Cor Frenken: ‘Voor die tijd waren alle opleidingseisen per medisch specialisme apart omschreven. Zowel de opleidingseisen voor elk afzonderlijk medisch specialisme, als de algemene wettelijke bepalingen die voor alle specialisten in opleiding van toepassing zijn. Denk aan werken in deeltijd, verkrijgen van vrijstelling of studeren in het buitenland. Dat was omslachtig en kon leiden tot teg

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?