Benoeming NVN-erelid

  • 1 min.
  • Vereniging

Dit najaar werd prof. dr. J. van Gijn, hoogleraar Neurologie aan de Universiteit Utrecht, benoemd tot erelid van de NVN. In dit kader ontving hij een oorkonde uit handen van prof. dr. H.P.H. Kremer. Zelf beschouwt Jan van Gijn het erelidmaatschap ‘als een prettige blijk van erkenning’ voor wat hij in zijn werkende bestaan heeft gedaan.
In zijn laudatio bij de uitreiking van het erelidmaatschap noemde Berry Kremer twee aspecten in het bijzonder: het belang van wetenschappelijk onderzoek in de vasculaire neurologie en het belang van wetenschappelijk onderzoek in de neurologie.
Van Gijn vroeg gedurende zijn carrière als neuroloog altijd aandacht voor het onderzoek naar vasculaire hersenziekten. Tevens pleitte Van Gijn, in een tijd dat het nog bepaald niet vanzelfsprekend was, reeds voor het belang van wetenschappelijk onderzoek in de neurologie. ‘Mijn stelling is dat opleiding en wetenschappelijk on

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?