Advies Nederlandse Epilepsie Werkgroep bij twee epilepsie-aanvallen binnen 24 uur

  • 1 min.
  • Vereniging

Hoe moet geadviseerd worden inzake rijgeschiktheid indien iemand binnen 24 uur twee epilepsie-aanvallen heeft gekregen? Is er dan reden tot toepassing van de regel dat na twee aanvallen, behoudens specifieke uitzonderingen, één jaar ongeschiktheid (Groep 1) wordt geadviseerd? Of is er reden de regel toe te passen dat na één insult de geschiktheid 3 of 6 maanden is, afhankelijk van de aan- of afwezigheid van onderliggend lijden en het EEG? De Regeling Eisen Geschiktheid van 2000 geeft op deze vragen geen duidelijk antwoord. De Nederlandse Epilepsie Werkgroep geeft daarom het volgende advies:

Formeel valt de voorliggende situatie onder paragraaf 7.2.1 B van de regeling, waarin niet expliciet een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie dat zich binnen 24 uur twee aanvallen voordoen.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?