Mededelingen van de Commissie Forensische Neurologie

  • 1 min.
  • Vereniging

BTW-heffing
Eind 2005 kwamen er van de zijde van de overheid dringende berichten over de op handen zijnde BTW-heffing bij medische expertises. Dit zou worden ingevoerd op grond van Europese wetgeving; gesuggereerd werd dat invoering van deze heffing een kwestie van weken tot maanden zou zijn. Wij hebben u hierover geïnformeerd. Sedertdien is een nadrukkelijke stilte ingetreden. Navraag bij de verantwoordelijke instanties leert dat er een vertraging in de besluitvorming is gekomen door onduidelijkheid over de aanpak van buitenlandse fiscale constructies ter vermijding van BTW-betaling. Op zich heeft dit niets te maken met BTW-heffing voor medici, maar de wetswijziging gaat over een ‘totaalpakket’. Dit betekent dat de invoering van de BTW-heffing voor medische expertises voorlopig op de lange baan is geschoven.

Richtlijnen voor medisch deskundigen&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?