Meer zicht op polyneuropathieën

  • 6 min.
  • Wetenschap

Polyneuropathie kan tal van verschillende oorzaken hebben. De exacte diagnose is soms niet eenvoudig te stellen. Ook over de behandeling is betrekkelijk weinig bekend. H.M.E. Bienfait en A.F.J.E. Vrancken promoveerden onlangs op twee heel verschillende onderzoeken naar deze aandoening.

Polyneuropathie kent een incidentie van 0,2 tot 0,3 procent en een prevalentie van ongeveer 3 procent. Diabetes is de meest frequente oorzaak. Maar ook bij het ouder worden krijgen veel mensen klachten die op polyneuropathie wijzen. ‘Daarom was het belangrijk de diagnose scherp te krijgen’, vertelt Alexander Vrancken. Hij promoveerde 6 februari aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Diagnostic efficiency and treatment strategy in chronic axonal polyneuropathy. Vrancken deed daarom een literatuuronderzoek om uit te zoeken welke symptomen kenmerkend zijn voor polyneuropathie, en welke sympto

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?