Interne visitatie

Stimulans voor verbetering patiëntenzorg

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is koploper onder de perifere ziekenhuizen op het gebied van interne visitatie. Deze vorm van visitatie biedt een veel intensere spiegeling dan wanneer de visiteurs van buiten komen. Begin 2008 is de neurologie aan de beurt. Hierbij gaat het niet alleen om de maatschap, maar om alle aspecten van de patiëntenzorg.

Een interne visitatie is iets wezenlijk anders dan een externe.’Hierover zijn Wim ten Hove (voorzitter van de visitatiecommissie) en Roeland van Leeuwen (visiteur) het volledig eens. ‘Als een visitatie door mensen van buitenaf plaatsvindt, dan zal de partij die wordt gevisiteerd zich altijd zo positief mogelijk presenteren’, zegt Ten Hove. ‘Daar is het bij interne visitatie niet om te doen. Dan gaat het er primair om dat wat we goed doen nóg beter te maken. Het heeft dus een veel sterkere verbeterende werking. De interne visitatie is een t

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?