Medisch deskundige volwaardige professional

Nieuwe richtlijnen forensische neurologie

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Ooit werd bij medisch deskundige gedacht aan neurologen in de nadagen van hun praktische carrière, die er nog wat ‘bijklussen’. Inmiddels is het werk van de deskundige bij verzekeringstechnische en juridische procedures onontbeerlijk. De gereviseerde richtlijnen van de commissie Forensische Neurologie, waaronder die voor de medisch deskundige, staan binnenkort op de agenda van de ledenvergadering.

Bij steeds meer rechtszaken is het deskundigenrapport – en daarmee de rol van de medisch deskundige – een belangrijke pijler waarop het oordeel van de rechter is gebaseerd. Vandaar dat het van belang is dat zo’n deskundigenrapport aan bepaalde inhoudelijke en kwaliteitseisen voldoet. De commissie Forensische Neurologie werkt op dit moment aan een herziening van de richtlijnen voor de bepaling van functieverlies bij neurologische aandoeningen. Deels om algemene interdisciplinaire richtli

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?