Vooruitblik strategienota

  • 1 min.
  • Vereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2000 presenteerde het toenmalige bestuur de strategienota ‘2010: Een Neurologische Odyssee’. Het huidige bestuur vond het vorig jaar tijd voor een herijking van onze strategie en heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe strategienota. Omdat we het van groot belang vinden dat deze nota door de leden gedragen wordt, is in juni vorig jaar een korte enquête gehouden onder de leden. De resultaten zijn naast de missie van het bestuur gelegd om zodoende tot een breed gedragen strategienota voor de komende jaren te komen. De eindversie wordt een compacte samenvatting van de beleidsvoornemens van het bestuur en zal aan de leden worden gepresenteerd op de beleidsbijeenkomst op 31 oktober a.s.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?