Buitenland

Europese kwaliteitsbevordering door visitaties en examens

  • 3 min.
  • Column

Binnen de European Board of Neurology (EBN), waarin beide ondergetekenden zitting hebben, zijn initiatieven ontplooid om Europese visitatie van opleidingsklinieken en examens aan het einde van de opleiding neurologie aan te bieden.

In ons land bestaat er een rijke en lange traditie van visitatie van opleidingsklinieken, doch in vele ons omringende landen is hiervan niet of nauwelijks sprake. Het in Nederland al lang functionerende systeem van visitatie van niet-opleidingsklinieken bestaat in het geheel niet in het buitenland.

De EBN heeft besloten om met Europese visitaties te beginnen met het oogmerk een meer uniforme kwaliteit van de neurologie binnen Europa te creëren. De visitaties zijn niet verplicht; ze zullen slechts worden gedaan als een centrum erom vraagt. Als bij de visitatie blijkt dat men aan de vastgestelde eisen voldoet, kan men zich gaan afficheren als ‘op

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?